Tietosuojatesti

Vastaa esitettyihin kysymyksiin. Lähetettyäsi saat raportin ja maksuttoman verkkokurssin linkin sähköpostiisi.



Lähetämme raportin tähän sähköpostiin.


Rekisterit

Asetus vaatii kartoittamaan käytössä olevat henkilörekisterit sekä arvioimaan riskejä, joita henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu. Riskejä on arvioitava rekisteröidyn näkökulmasta:

  • mitä rekisteröidyn vapauksia ja oikeuksia käsittely voi vaarantaa ja
  • mitä vahinkoja rekisteröidylle voi aiheutua suunnitellusta henkilötietojen käsittelystä.

Mitkä seuraavista rekistereistä teillä on käytössänne ja miten arvioitte käsittelyyn liittyvää riskiä?

A = matala riski
B = keskimääräinen riski
C = korkea riski

Rekisteri Riskiarvio
A B C
Asiakasrekisteri
Uutiskirjerekisteri
Henkilöstörekisteri
Potentiaaliset asiakkaat -rekisteri
Alihankkijat ja kumppanit -rekisteri
Vierailijarekisteri
Kulunvalvontarekisteri
Kameravalvontarekisteri
Sähköpostirekisteri
Muu, mikä? Lisää rivi



Järjestelmät ja niiden turvallisuus

Käytössä olevat järjestelmät:

Järjestelmä Sopimus tietojen käsittelystä tehty Auditoitu
Kyllä Ei Ei tietoa Kyllä Ei Ei tietoa
MS Office 365
G-Suite (Google)
Louhi
ERP
CRM
Laskutusohjelma
Työajan seuranta
Digipiirturit
Kulunvalvonta
Kameravalvonta
Uutiskirjetyökalu
Muu, mikä? Lisää rivi













Muista lisätä saamasi koodi alla olevaan kenttään. Ilman koodia testiä ei voi lähettää.